STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

26 Noiembrie 2022

Proiectul:  ALERT - ADMINISTRAȚIE LOCALĂ EFICIENTĂ, RESPONSABILĂ, TRANSPARENTĂ

Joi, 24.11.2022 la Novaci a avut loc Conferința de prezentare a proiectului "ALERT - ADMINISTRAȚIE LOCALĂ EFICIENTĂ, RESPONSABILĂ, TRANSPARENTĂ" la care au participat reprezentanți ai administratiei locale, antreprenori, reprezentanți ai ONG-urilor din județ, toți interesați de schimbarea mentalității privind probleme precum voluntariatul, valorificarea tradițiilor locale, digitalizarea etc. Fundația Valea Bistriței a fost reprezentată de vicepreședintele Emil Cătălin Șchiopu. Acesta a luat cuvântul în sală și a prezentat participanților actiunile întreprinse de Fundație pentru stoparea carierei de calcar din Satul Gureni, Comuna Peștișani. Mulțumim organizatorilor pentru oportunitatea de a prezenta misiunea Fundației unui public atât de diversificat.