STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

Anunţ solicitare oferte pentru achiziție - servicii consultanta/analiza IT

Obiectul achiziției

- Serviciile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie ONG-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare);
- Întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării;

Condiții minimale pentru ofertanti:

- firma care are minim 12 luni;
- are activitate/experientă relevanta si in consultanta IT/digitalizare, scriere de proiecte din fonduri publice nerambursabile);
- CAEN 6202 si/sau 6209 autorizat în obiectul de activitate (pentru consultanta IT);
- experiență precedentă în activități pentru astfel de servicii (cel puțin un proiect sau un contract similar implementat);

Perioada de prestare: Mai 2024 (termenul de apel anuntat de MIPE)

Se va încheia Contract de furnizare servicii, furnizarea acestora şi a reperelor va fi certificată prin Proces-verbal, respectiv factură emisă de furnizor.

Facturare: 100 % la aprobare proiect;


Acțiuni de realizare de consultant IT

1. Analiza situației organizatiei Client ONG. (daca si ce criterii DESI are deja, in ce stadiu sunt acestea). De analizat: Sumar activitate, lista inventar active fixe corporale si necorporale, identificat daca are conturi facebook/Meta, linkedin etc, pagina web, internet (ce viteza actuala etc).
2. Coroborat cu ce dorește organizația (Clientul) ONG se selectează minim 5 DESI noi din lista celor 12 DESI ale apelului, care sa si fie corelate cu lista de servicii, licențe si echipamente HW; Se pot selecta si DESI pe care le organizația solicitantă le are deja, cu condiția sa se demonstreze ca achiziția contribuie la îmbunătățirea lor si astfel incât să se obtina minim 9 criterii DESI certificabile;
3. Detalierea echipamentelor si licențelor, pe cat posibil sa fie neutre dpdv tehnologic (si daca nu se poate, se specifică "sau echivalent") la specificații. Se vor indica cerințe de complianța cu DNSH, respectiv sa fie eficiente dpdv energetic, accesibilizate, conforme cu principiile „economiei circulare”; La fel, specificațiile funcționale pt SW „la comanda (ERP, CRM, website, solutie securitate, alte platforme), vor cuprinde repere si cerințele obligatorii conform Ghidului apelului.
4. Realizarea studiului de piața pentru repere, astfel incât bugetarea unei valori a unui reper e justificata prin minim 2 oferte comparative de pe piata (deci pt fiecare reper, va exista un pdf cu printscreen de pe internet sau ofertele primite de la 2 furnizori potentiali si un tabel cu media lor). Ofertele vor fi furnizate de Client sau vor fi obtinute de Prestator de la terti/de pe Internet, conform cu specificatiile/cerintele minime comunicate/agreate de Client;
5. Completarea sectiunilor din Planul de Digitalizare (PA) si Cererea de finanțare (Cf) cu acestea (analiza inițiala, nevoile identificate, ce se poate furniza, criteriile DESI alese, justificarea lor, corelarea lor cu reperele).
6. Identificarea nevoilor de formare pt angajați si voluntari, în limita bugetului de formare;
7. Comunicarea cu Solicitantul/Clientul;
8. Generare şi predare Raport analiza initiala IT;

In acelasi timp, solicităm şi furnizarea, în acelaşi buget, cu titlu gratuit (facturare cu 0 lei sau cu 100 % discount), întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării si transmiterea aplicatiei.

Întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării (conexe, cu titlu gratuit):

1. Oferirea de servicii de consultanta de specialitate in vederea pregătirii proiectului;
2. Generarea listei de documente necesare, conform ghidului specific, Legislației, situației solicitantului si proiectului si actualizarea ei, verificarea completitudinii (grila CAE, grila ETF);
3. Analiza si verificarea corectitudinii documentelor primite pentru a fi încărcate in aplicația electronica Platforma PNRR;
4. Furnizarea de asistenta tehnica si consultanta solicitantului in pregătirea documentelor suport ale proiectului (anexe, note, declarații, cereri de oferte, modele de documente, acorduri, alte documente justificative etc-exclusiv cele care intră in sfera sa de competentă-consultantă obținere fonduri europene);
5. Asigurarea suportului si sprijinului in realizarea cererii de finanțare si a anexelor tehnice necesare in vederea depunerii proiectului;
6. Elaborarea documentelor suport (Anexe, Note justificative, Note explicative, Referate, alte documente justificative etc. parte a cererii de finanțare;
7. Colectarea tuturor informațiilor de ordin tehnic si specific necesare elaborării cererii de finanțare;
8. Realizarea de discuții (via e-mail, telefon si online) si întâlniri cu echipa Solicitantului in vederea stabilirii datelor proiectului si aspectelor necesare pentru pregătirea si scrierea Proiectului;
9. Asigurarea schimbului de informații cu reprezentanții Solicitantului de finanțare si intermedierea relației cu finanțatorul in obținerea de clarificări si puncte de vedere necesare pentru realizarea cererii de finanțare a proiectului;
10. Elaborarea bugetului proiectului si justificarea bugetului cererii de finanțare;
11. Completarea cererii de finanțare conform specificațiilor menționate în Ghidul Solicitantului şi a tuturor documentelor programatice în vigoare;
12. Pregătirea documentației pentru transmitere prin aplicația informatica in termenul stabilit in cadrul Ghidului Solicitantului;
13. Încărcarea proiectului in aplicația electronica si transmiterea cererii de finanțare in timp util înaintea termenului de depunere;
14. Furnizarea de suport în etapa de evaluare (administrativă, tehnică si financiară), pentru răspuns la solicitările de clarificări;

Întocmirea documentației pentru finanțare se va realiza cu respectarea cerințelor finantatorului (MIPE) ghid si documente apel: PNRR/2024/C7/MIPE/I.9/DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE.

Documente solicitate pentru ofertare:

- Oferta tehnică şi financiară, care va conține minim reperele specificate mai sus şi va fi în valoare maximă de 18.303,00 lei (inclusiv TVA) exclusiv pentru serviciile de consiliere/analiză IT;
- Oferta tehnică si financiară va include şi întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării, cu pret facturat 0 (sau cu discount 100 %);
- Certificat constatator extins (CUI) (copie/versiune electronică, cât mai recent);
- Prezentare proiecte care conțin servicii similare celor care fac obiectul achiziției;.
- Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (anexa 1)
- Declarație pe propria răspundere privind respectarea principiului DNSH (anexa 2)
- Declarația privind „Beneficiarul real” (anexa 3) (pentru Verificarea beneficiarului real);


Termen pentru transmiterea ofertelor: 12 Mai 2024;


Modalitate de transmitere oferte:
- e-mail la contact@valeabistritei.org
- Fundația Valea Bistritei, cu sediul social în Strada Popa Tatu, nr.18, sector 1 Bucuresti, telefon 0760774769, e-mail contact@valeabistritei.org, înregistrată în Registrul Fundațiilor și Asociațiilor la poziția: 8/01.09.2021, CIF 44927018 reprezentata prin Rosu Grigore, in calitate de Preşedinte.

Documentele se vor transmite scanate (după originalele de pe hârtie, semnate) sau direct electronic/cu semnătură electronică. In cazul in care se transmit scanate, la aprobarea ofertei se vor atașa contractului de prestări servicii, in original.

Termen transmitere rezultat evaluare şi publicare anunț câștigător (pe website-ul propriu): 13 Mai 2024;