STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

21 Noiembrie 2022

Atelier comunicare și creare de conținut
“Comoara din cărți”

Povestea unei CĂRȚI
Mai întâi, autorul scrie cartea cu litere de mână. Toate foile alcătuiesc manuscrisul. Autorul duce manuscrisul la editură. Aici redactorul citește manuscrisul și începe să lucreze cu autorul la următoarea carte. Ilustrațiile frumoase pe care le admirați sunt realizate de ilustratori. Ilustrațiile și textele sunt așezate în pagină de către tehnoredactori cu ajutorul computerului. Apoi cartea este recitită de corectori. Aceștia fac corecturile necesare. Redactorul trimite cartea la tipografie. Tipografii o tipăresc cu litere de tipar. Filele sunt cusute, apoi  lipesc coperțile. Cărțile ajung în librării, de unde sunt achiziționate de cumpărători.

Metoda proiectelor oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște în profunzime domenii noi, de a acumula cunoștințe în mod independent și de a dezvolta competențe precum creativitatea, spiritul de inițiativă, capacitatea de a comunica și de a lucra în echipă.
Primii beneficiari ai abordării metodei integrate sunt copiii, deoarece, așa cum spune ,,crezul instruirii active”: Ce aud – uit. Ce văd și aud – îmi amintesc puțin. Ce văd, aud și întreb sau discut cu cineva – încep să înțeleg. Ce aud, văd, discut și fac – îmi însușesc și deprind. Ce  predau altcuiva – învăț. Ceea ce pun în practică – mă transformă.

Pornind de la aceste argumente, am organizat și desfășurat cu elevii proiectul tematic: Comoara din cărți”.

“Copilul, scria Calinescu, se naște curios de lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura care ii satisface această pornire îl încântă;ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii și tineret trebuie să intereseze și pe oamenii maturi și instruiți. A ieși din lecturi cu stima sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.”

Comoara din cărți” este un concurs inedit dedicat elevilor cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani. Activitatea cu elevii școlilor partenere se va derula pe parcursul mai multor module în cadrul activităţii ActivTin la Biblioteca Judeţeană ,,Christian Tell”.Ne vom întâlni cu participanții unde vom discuta și vom stabili o tematică. Echipa de proiect va pregăti un set de 10 întrebări din tema stabilită.
Derularea proiectului Comoara din cărți” are ca punct de  reper  o bună documentare în ceea ce privește conținutul, obiectivele, resursele umane și materiale, interesul copiilor și colaborarea cu biblioteca.
   Prin derularea proiectului, am realizat: 
Lărgirea sferei de reprezentare despre carte, îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea imaginației, stimularea memoriei, îmbunătățirea comunicării. 
S-a constatat un interes deosebit din partea copiilor, dar și un dialog eficient copil- copil, copil – educator.   
Putem încheia cu următorul argument: ,,Deschide cartea, ca să înveţi ce au gândit alţii; închide cartea, ca să gândeşti tu însuţi”. Heyde