STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

16 Noiembrie 2022

Impactul carierei de calcar asupra locuitorilor din vecinătate.

   Sâmbătă, 12 noiembrie, la Hanul Vânătorului din satul Gureni, a avut loc o întâlnire între membri Fundației ,,VALEA BISTRIȚEI,, și localnici din satele Frâncești și Peștișani. În cadrul întâlnirii s-a prezentat impactul pe care cariera de calcar îl va genera asupra locuitorilor din vecinătatea carierei, poluarea aerului cu pulberi și zgomot, precum și acțiunile juridice întreprinse de Fundația ,,VALEA BISTRIȚEI,, pentru stoparea carierei.

 După prezentarea efectelor generate de exploatările de calcar asupra sănătății umane, persoanele prezente la întrunire s-au deplasat pe Valea Nucului din satul Gureni, în locul ales de societatea EXPLOCARB SRL pentru realizarea carierei.