STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

12 Februarie 2023

Monitorizarea calității apei în comuna Peștișani 

Proiect unic în România: la inițiativa cetățenilor, un ONG va realiza monitorizarea calității apei în comuna Peștișani din județul Gorj

Fundația Valea Bistriței, ONG creat de localnici din comuna Peștișani (Gorj) pentru a sprijini comunitatea în apărarea și promovarea valorilor naturale, culturale și umane ale zonei, va realiza monitorizarea calității apei în toate cele șapte sate ale comunei. 

Începând cu 22 februarie, reprezentanții organizației împreună cu specialiști ai unui laborator independent, acreditat RENAR, vor preleva probe de la sursele de apă de pe teritoriul comunei. Primele sate unde echipa va fi prezentă sunt Gureni și Frâncești. Vor urma satele Boroșteni, Brădiceni, Hobița, Peștișani și Seuca, pe parcursul lunii martie.

Rezultatele vor fi analizate de un expert de mediu acreditat de Ministerul Justitiei, vor fi publicate în luna iunie și vor fi prezentate în cadrul mesei rotunde  „Ariile protejate din județul Gorj - entități ale mediului rural”, eveniment organizat de Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

 Acest proiect este realizat în colaborare cu Bankwatch România şi este sponsorizat de un grant oferit de RUF - Romanian United Fund, in valoare de 100.000 RON.

UPDATE - 20 februarie 2023


În data de 22 februarie 2023, Fundația Valea Bistriței va demara proiectul de monitorizare a calității apei (analize fizice, chimice și biologice) din pânza freatică (fântâni publice și private), a apei distribuite prin rețeaua publică și a apei din râul Bistrița.


Ce poluanți vom testa?  ​ 


Vom testa o eventuala infestare cu microorganisme și vom analiza și elementele fizico-chimice prezente în apa de fântână.
Monitorizarea calității apei se va efectua prin prelevarea a 100 de probe de apă din toate cele șapte sate constituente ale comunei Peștișani.
Prelevarea și analiza apei se vor efectua de către un laborator acreditat RENAR. Probele vor fi testate microbiologic (pentru a se identifica eventuale infestări cu microorganisme), dar și fizico-chimic, pentru a se evalua corect toți parametrii apei, nu doar clorul rezidual (ca în cazul satelor Gureni și Boroșteni pentru apa furnizată din rețea).
Prima etapă a proiectului va începe cu prelevarea de probe din satele Gureni și Frâncești.
Pe această cale solicităm cetățenilor să ne permită accesul la sursele de apă.
Înscrierile în programul de monitorizare se pot face la numerele de telefon: 0729828203 (Cătălin Șchiopu) și 0761659824 (Minodora Păsărilă).