STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

Confidențialitate

Politica de confidențialitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fundația Valea Bistriței prelucrează unele date prin intermediul website-ului valeabistritei.org pe care îl deţine.

În conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul GDPR”) precum și celelalte acte, naționale sau europene, emise în vederea aplicării acestuia.

Fundația Valea Bistriței respectă dispozițiile din materia prelucrării datelor cu caracter personal, urmărind să vă ofere toate informațiile necesare despre modul în care prelucrează aceste date, respectiv modul de colectare, utilizare, transferare și protecție atunci când navigați pe website-ul valeabistritei.org sau când ne contactaţi.

Vă rugăm să consultați și Politica de utilizare a cookie-urilor și Termenii și Condițiile disponibile pe website-ul valeabistritei.org și aplicabile în toate interacțiunile pe care le aveți cu noi.

Despre Fundația Valea Bistriței
Fundația Valea Bistriței este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în baza și supusă legilor din România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 60/B/2021, cu sediul în Bucuresti, Str. Popa Tatu nr. 18, Sector 1, având codul de identificare fiscală 44927018 şi datele de contact: email: contact@valeabistritei.org telefon: +4 0765.521.426  (în continuare „Fundaţia ”).

Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal Fundaţia poate fi contactată la datele de contact indicate mai sus.

Aceasta politică explică modul în care prelucrăm date cu caracter personal sau informații cu privire la persoanele vizate şi descrie drepturile pe care le aveți cu privire la datele dvs. personale, în calitate de persoane vizate.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Prelucrăm unele date de identificare și date de contact, cum ar fi numele, email-ul şi numărul de telefon pe care ni le furnizați atunci când utilizaţi website-ul, când vă înregistraţi pe pagina noastră, când vă înscrieţi în proiectele noastre (organizate împreună independent sau impreună cu partenerii nostri), când doriţi să primiţi informări cu privire la activitatea noastră, când participaţi la sondajele şi chestionarele noastre sau când ne contactaţi prin orice mijloace de comunicare, în special prin intermediul website-ului în legătură cu activitatea Fundaţiei. În cazul în care ne contactaţi prin intermediul formularului de contact prezent pe website-ul valeabistritei.org, datele pe care ni le comunicaţi dvs. (nume, prenume, telefon, email) vor fi prelucrate cu acordul dvs. exprimat în partea de jos a formularului de contact prin bifarea secţiunilor corespunzătoare.

Prin intermediul website-ului valeabistritei.org sunt prelucrate și unele date tehnice cum sunt cele referitoare la adresa IP, furnizorul de internet, tipul de browser și versiunea, setările privind locația și ora, modalitatea de utilizare a website-ului valeabistritei.org și altele asemenea, în scopul furnizării unei experiențe cât mai optime când navigați pe website-ul valeabistritei.org și pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu acesta. Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, vă rugăm să consultați și Politica de utilizare a cookie-urilor. 

Uneori, prelucrăm și unele date de marketing, cum ar fi anumite preferințe pe care le aveți. Aceste date de marketing sunt colectate prin modulele cookies folosite de website-ul nostru sau în urma contactării dvs. și furnizării informațiilor în acest sens, cum sunt cele referitoare la nivelul de satisfacție. Pentru mai multe detalii în legătură cu acest subiect, vă rugăm să consultați și Politica de utilizare a cookie-urilor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului dvs. și în scopul realizării intereselor legitime ale Fundației Valea Bistriţei cum sunt cele privind a) realizarea scopului Fundației, b) informarea în legătură cu activitatea Fundației, c) informarea cu privire la proiectelor | campaniilor desfășurate; d) informarea cu privire la alte proiecte în care suntem implicaţi; e) îndeplinirea strategiei de marketing, d) efectuarea unor analize asupra traficului de pe website valeabistritei.org și altele asemenea.

Prelucrăm datele de identificare, datele de contact, unele date tehnice în vederea comunicării cu dvs. şi/sau pentru a vă informa cu privire la activitatea Fundației. Aceste date le preluăm direct, în măsura în care ni le furnizați cu ocazia transmiterii a unui mesaj către Fundație, ca urmare a opțiunii exprimate de dvs. de a primi informații cu privire la activitatea noastră, cu ocazia contactării Fundației în alt mod.

Datele tehnice le prelucrăm în vederea furnizării unei experiențe cât mai optime când navigați pe website-ul valeabistritei.org, dar și din motive de securitate și protejarea a datelor sau pentru a înțelege modalitatea în care interacționați cu acesta, cum ar fi unele preferințe pe care le aveți, în timp ce unele date tehnice sunt prelucrate în scop de marketing. De principiu, aceste date le prelucrăm în baza acordului oferit de dvs., dar pot fi și cazuri când le prelucrăm în vederea realizării interesului legitim al Fundației, cum ar fi datele prelucrate din motive de securitate și protecție, prelucrarea fiind realizată în acest caz în vederea protejării Fundației de diferite atacuri cibernetice și altele asemenea.

Datele de marketing le prelucrăm în vederea elaborării și urmării politicii de marketing a Fundației. Aceste date sunt colectate și utilizate în baza acordului pe care ni-l furnizați.

De asemenea, unele din aceste categorii speciale de date le prelucrăm în baza consimțământului explicit, în scopul de a desfășura propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale.  Datele personale ale susținătorilor Fundației (donatori, participanți la evenimente etc), cum sunt datele referitoare la numele, prenumele, adresa de email și telefon, sunt prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse de fundație, prin trimiterea unor comunicări personalizate, cu acordul lor.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt art. 6 lit. a (consimţământul dvs.) şi art. 6 lit. f din Regulamentul GDPR (în scopul intereselor legitime urmărite de Fundație).

Durata de stocare a datelor
Păstrăm datele colectate pe perioada necesară realizării scopurilor prezentate. După realizarea scopului pentru care au fost colectate, datele vor fi șterse din evidențele Fundației în termen de maximum 30 de zile de la acel moment sau de la momentul retragerii consimțământului, dacă este cazul.

În acest sens, datele de identificare, datele de contact și unele date tehnice sunt prelucrate pe durata necesară realizării scopului descris la pct. 3 de mai sus, urmând ca apoi să fie șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.

Durata de stocare a datelor tehnice este prevăzută în Politica de utilizare a cookie-urilor.

Destinatarii datelor
Fundația are o serie de parteneri cu care colaborează în vederea desfășurării, în condiții cât mai bune, a activității sale.

În acest context, în unele cazuri, este necesar să transmitem acestor parteneri unele date colectate şi prin urmare putem transmitem datele colectate:

  • persoanelor cu care colaborăm în vederea realizării mentenanței website-ului valeabistritei.org și a altor aspecte tehnice cu privire la acesta;
  • persoanelor cu care colaborăm în vederea realizării strategiei de marketing, de promovare și de publicitate cu privire la activitatea noastră;
  • partenerilor noștri și finanțatorilor care susțin, prin donații, activitatea Fundației, cu ocazia derulării proiectelor noastre;
  • altor parteneri sau colaboratori ai Fundației cu ocazia derulării proiectelor în care este implicată Fundația;
  • altor autorități și instituții publice către care avem o obligație legală de a transmite datele sau documentele ce conțin aceste date.

Nu realizam transferul de date către o țară non-UE. Daca ulterior, pe durata de activitate a Fundaţiei, ar rezulta necesitatea ca datele dvs. să fie transmise către organizații sau către alți parteneri non-U.E. vă vom informa în consecinţă şi ne vom asigura că sunt implementate mecanismele necesare pentru asigurarea transferului în conformitate cu Regulamentul GDPR, cu aplicarea unor garanții adecvate pentru protecția datelor transferate.

Securitatea datelor
Păstrăm securitatea şi luăm măsurile tehnice necesare protejării securității și confidențialității datelor prelucrate, interzicând orice acces neautorizat la acestea.

Prin comunicarea datelor dvs. cu caracter personal vă exprimaţi acordul expres şi neechivoc, ca datele dvs. cu caracter personal să intre în baza de date a Fundaţiei în scopul exprimat la punctul. 3 de mai sus.

Datele dvs. sunt prelucrate şi stocate în condiţii de siguranţă pe servere securizate, protejate de parolă, conform normelor legale în vigoare. Persoanele ce pot fi autorizate sa prelucreze datele dvs cu caracter personal le incumbă obligația de confidențialitate şi se obligă să respecte toate prevederile legale în vigoare în materie de protectie datelor pot fi din urmatoarele categorii furnizori de servicii IT şi găzduire web, servicii de telefonie mobilă, dar fără a ne limita la acestea.

Datele cu caracter personal colectate şi prelucrate nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Fundaţia are obligaţia de a dezvălui datele în temeiul legislaţiei în vigoare.

Drepturile dvs.
Aveți oricând posibilitatea de a contacta Fundația în vederea exercitării drepturilor descrise în continuare.

Conform prevederilor legale în vigoare, beneficiaţi de o serie de drepturi, în calitate de persoane vizate, respectiv:

Dreptul de access la datele cu caracter personal prelucrate
Aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dvs. și informații cu privire la: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate; c) categoriile de destinatari ai datelor; d) durata de stocare a datelor; e) dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor prelucrate ori dreptul de a restricționa sau de a vă opune cu privire la prelucrarea acestora; f) dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate
Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate precum şi completarea datelor cu caracter personal incomplete inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Urmare a aceste solicitări vă vom comunica rectificarea datelor cu caracter personal modificate| completate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat de mare.

Dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal prelucrate („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor cu caracter personal pe care le avem cu privire la dvs. atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-aţi retras consimţământul pentru prelucrarea datelor şi noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; (iv) datele trebuie şterse pentru a se conforma unei obligaţii legale;.

Cu toate acestea, în anumite situații nu putem da curs solicitării dvs. dacă prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi de informare; (ii) pentru respectarea unei obligaţii legale sau pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul; (iii) din motive de interes public în domeniul sănatăţii publice; (iv) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri ştiinţifice sau de cercetare istorică, în scopuri statistice, în masura în care dreptul de ştergere a datelor este de natură să facă imposibilă sau să prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrări; sau (v) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal
Vom restricţiona prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în care: (i) exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dvs.; (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ştergerii datelor dvs. cu caracter personal şi solicitaţi în schimb restricţionarea utilizării lor; (iii) nu ne mai sunt necesare datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor dvs.; (iv) dvs. aţi formulat obiecţii cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate în interesul public sau pentru interesele noastre legitime sau ale unei terţe părţi, pe durata verificării.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi. În acest caz nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care subzistă motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a porta datele cu caracter personal prelucrate
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și le avem în privința dvs. şi de asemenea, la solicitarea dvs. putem să transmitem datele dvs. unei alte entităţi, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
În orice moment, aveți dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul/acordul cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat prin orice mijloc de comunicare email: contact@valeabistritei.org sau telefon: +4 0765.521.426.
În urma modificării sau retragerii consimțământului acordat, este posibil ca acest lucru să nu afecteze prelucrările de date efectuate anterior sau să nu determine ștergerea anumitor date pentru care Fundația are o obligație legală de prelucrare sau un interes legitim în păstrarea lor.

Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP
În cazul în care veţi considera că v-au fost încălcate drepturile aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), cu sediul în București, B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, 010336, website: https://www.dataprotection.ro.

Fără a vă afecta într-un fel acest drept, dacă aveți orice neclaritate sau sesizare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Fundația, ne puteți contacta şi vom face tot posibilul să lămurim orice aspect neclar.

Actualizarea și modificarea Politicii de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi de a modifica periodic Politica de confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale legislaţiei relevante.  În cazul unor astfel de modificări, vom afişa pe website-ul nostru versiunea actualizată a Politicii de confidenţialitate. În acest sens, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate când considerați necesar, iar dacă modificările operate vă prejudiciază în vreun fel, vă rugăm să ne informați pentru a discuta această situație.

Orice întrebări pe care le aveți cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Fundația le puteți adresa la: contact@valeabistritei.org sau la numărul de telefon: +421.448.02.42.

Această Politică de confidențialitate a fost actualizată la data de 1 noiembrie 2021.