STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

13 Decembrie 2022

Atelier despre combaterea schimbărilor climatice
Nopți luminoase cu energie gratis!

Cele mai importante surse de energie regenerabilă sunt energia solară, energia eoliană, energia hidroelectrică și energia geotermală.
Energia electrică este folosită cel mai des și este obținută prin transformarea energiei aburului, în urma arderii combustibililor la centralele electrice și termice. Pentru a obține energia electrică atât de necesară în viața cotidiană, se folosește o altă formă de energie – cea pe care o transformăm.
Sursele de energie regenerabilă sunt: soarele, vântul, apa râurilor și oceanelor, pământul și biomasa.
Toate aceste surse de energie există datorită energiei Soarelui.
Proiectul Nopți luminoase cu energie gratis! conceput în colaborare cu BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN TELL” GORJ, face parte din categoria proiectelor educative ecologice, în care sunt implicaţi elevii cu vârsta între 10-16 ani.
Aşadar, am insuflat elevilor, dorinţa de a da un exemplu bun tuturor, de a-i sensibiliza pe cetăţeni, în scopul adoptării unei atitudini pozitive faţă de producerea şi utilizarea pe scară tot mai largă a energiei verzi în defavoarea celei convenţionale, care secătuieşte Pământul de resursele naturale. Copiii au oportunitatea, prin acest proiect, să înveţe despre energie, despre necesitatea folosirii acesteia, dar şi despre consecinţele unor acţiuni inadecvate faţă de mediu. Au fost impresionaţi de cât de mult suferă planeta noastră din cauza oamenilor şi au hotărât să ia măsuri.
Măsurile au îmbrăcat forma unui proiect educaţional, intitulat Nopți luminoase cu energie gratis!, pentru că numai astfel vom reuşi să menţinem o planetă curată.
Copii cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani vor avea ca temă realizarea unui proiect 3D (machetă) din care să rezulte transformarea energiei regenerabile în energie electrică.
Pentru realizarea proiectului, elevii vor avea nevoie de un carton 70/70cm, un motor de c.c. de voltaj mic, recuperate de la diferite jucării, folosit pe post de generator, pentru obținerea energiei electrice din energia eoliană și energia hidro, de asemenea se vor folosi diferite peturi, una sau mai multe lămpi solare de curte, de la care vor utiliza partea electronica pentru obținerea energiei electrice din energie solară. Cel mai important este modul de transformare a energiilor regenerabile în energie electrică și utilizarea acesteia în iluminatul unei case sau a unei străzi.
Pe parcursul desfăşurării proiectului, elevii vor fi capabili: să identifice alte posibilităţi de producere a energiei decât cele convenţionale şi să ilustreze mesajul; să participe indirect la transmiterea informaţiei privind energia către alte persoane; să comunice impresii, să emită idei pe baza activităţilor desfăşurate de noi şi de partenerii noştri.
Prin implementarea proiectului Nopți luminoase cu energie gratis!, echipa de proiect urmăreşte să aducă în atenţia şcolii şi a comunităţii importanţa protejării mediului.
La finalul proiectului ne dorim ca elevii să devină mesagerii în comunitate ai unui mod nou de gândire şi de viaţă.
Derularea întregului proiect va asigura elevilor un climat educaţional complementar procesului de învăţământ, în care nu vor fi neglijate cerinţele socializării interpersonale, spiritul de echipă şi relaxarea sufletească.
Dacă s-au respectat criteriile de mai sus echipa care a realizat macheta funcțională și cu un aspect frumos va fi premiată!