STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact

14 Decembrie 2022

Atelier de abilități digitale
Poșta electronică

Motto:
„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte în ea.”
      (Ferdinand I – Regele României)

Dintre factorii educaţionali, care contribuie major la formarea personalităţii şi educaţiei copilului, familia, şcoala şi biblioteca rămân pilonii de bază. Astăzi, mai mult ca oricând, se pune stringent problema colaborării şi armonizării relaţiilor dintre familie, şcoală şi bibliotecă. În cunoaşterea profundă a copilului, fiecare dintre aceşti factori vine cu experienţa, cunoaşterea şi priceperea sa. Parteneriatul între şcoală şi bibliotecă şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni unde a fost aplicat.
Acesta este, de fapt, scopul pentru care a fost conceput prezentul proiect, „Poşta electronică”.
Prin acest atelier vom învăța copiii să dobândească noi cunoștințe digitale, să cunoască utilitatea poștei electronice, să utilizeze serverele de e-mail gratuit, să creeze un cont de e-mail și să folosească poșta electronică. Toate acestea se vor desfăşura cu elevii cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani, prin conversație față în față, individuală și muncă independentă.
Poşta electronică este un sistem de comunicare online, prin care se pot transmite mesaje electronice, numite e-mail, de la o persoană la alta.
Pentru a putea utiliza acest sistem, avem nevoie de o adresă de e-mail.
Astfel, împreună cu elevii am identificat mai uşor avantajele poştei electronice: costul redus, modalitate rapidă, păstrat pe calculator mai mult timp, inclus în alte documente, economie de hârtie, serviciul este permanent, nu se ţine cont de fusul orar, poate fi trimis printr-o comandă simplă mai multor utilizatori.
În condiţiile actuale ale exploziei informaţionale, s-a perceput din ce în ce mai mult necesitatea lărgirii mijloacelor de cunoaştere.