STOP Carieră! Educație Comunitară Blog Donații Echipă Contact


Termeni și Condiții

1. Preambul:
Website-ul valeabistritei.org este proprietatea Fundației Valea Bistriței, o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în baza și supusă legilor din România, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 60/B/2021, cu sediul în Bucuresti, Str. Popa Tatu nr. 18, Sector 1, având codul de identificare fiscală 44927018 şi datele de contact: email: contact@valeabistritei.org telefon: +4 0765.521.426 (în continuare „Fundaţia ”).

Prin accesul, navigarea și, în general, folosirea website-ului valeabistritei.org, sunteți de acord cu Termenii și condițiile de folosire a acestuia.

2. Obiectivul website-ului valeabistritei.org
Obiectivul website-ului valeabistritei.org este de a prezenta activitatea Fundației.

De asemenea, website-ul permite abonarea utilizatorilor la un serviciu de newsletter care cuprinde materiale privitoare la activitatea Fundației. Datele din acest formular (nume, prenume, email) sunt folosite în scopul de a facilita transferul de informații despre activitatea Fundației către utilizatorii care doresc acest lucru.

Fundația poate fi contactată şi prin intermediul formularului de contact prezent pe website-ul valeabistritei.org, iar datele comunicate prin intermediul formularului de contact prezent pe website-ul valeabistritei.org (nume, prenume, telefon, email) vor fi prelucrate doar cu acordul dvs.

3. Datele personale prelucrate
Prelucrăm unele date de identificare și date de contact, cum ar fi numele, email-ul şi numărul de telefon pe care ni le furnizați atunci când utilizaţi website-ul, când vă înregistraţi pe pagina noastră, când vă înscrieţi în proiectele noastre (organizate împreună independent sau impreună cu partenerii nostri), când doriţi să primiţi informări cu privire la activitatea noastră, când participaţi la sondajele şi chestionarele noastre sau când ne contactaţi prin orice mijloace de comunicare, în special prin intermediul website-ului în legătură cu activitatea Fundaţiei. În cazul în care ne contactaţi prin intermediul formularului de contact prezent pe website-ul valeabistritei.org, datele pe care ni le comunicaţi dvs. (nume, prenume, telefon, email) vor fi prelucrate doar cu acordul dvs. exprimat în partea de jos a formularului de contact prin bifarea secţiunilor corespunzătoare.

Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, scopul și temeiul prelucrării, durata stocării datelor şi drepturile dvs. privind acest aspect, vă rugăm să consultați şi Politica de confidențialitate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin intermediul website-ului valeabistritei.org sunt prelucrate și unele date tehnice și unele date de marketing. Pentru detalii cu privire la modalitatea de prelucrare a acestor date, vă rugăm să consultați și  Politica de utilizare a cookie-urilor.

4. Proprietatea Intelectuală
Conținutul website-ului valeabistritei.org este proprietatea exclusivă a Fundației şi este protejat de legislația privind protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, toate drepturile fiind rezervate Fundației.

Informatiile, materiale şi mesajele publicate pe website-ul valeabistritei.org nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate decât cu acceptul scris la Fundației, în caz contrar putând fi antrenată răspunderea celui care le-a utilizat.

Este interzisă folosirea website-ului în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului său a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Fundației sau a membrilor acesteia.

5. Drepturile și obligațiile utilizatorilor
Utilizatorii prezentului website au dreptul de acces, navigare și utilizare; dreptul de a beneficia de informațiile postate aici precum şi dreptul de a-și exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informații suplimentare prin intermediul datelor noastre de contact.
Obligațiile utilizatorilor website-ului valeabistritei.org includ următoarele:

 • să utilizeze website-ul doar în scopuri legale;
 • să nu violeze măsurile tehnologice și de protecţie ale website-ului:
 • să nu initieze si desfăşoare activităţi precum cele de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natura să afecteze buna funcționare a website-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
 • să nu introducă fie cod, fie secvențe de cod cu caracter de viruși sau malware care ar putea pune în pericol securitatea datelor, a website-ului etc.;
 • să nu stocheze, copieze, multiplice, distribuie, arhiveze, pastreze (indiferent de forma sau mijloc) orice fel de material și informație de pe website, orice este legat de conținutul acestuia;
 • să nu divulge informații confidențiale, dacă acestea ajung în posesia lor sau le dețin din alte surse;
 • să nu colecteze informații identificabile personal de la utilizatorii website-ului, sau orice alt tip de informații ce pot fi folosite în vederea identificării utilizatorilor.

6. Responsabilități
Fundaţia își rezervă dreptul de a întreprinde orice acţiune oportună sau necesară, în raport cu orice parte sau cu integralitatea conţinutului acestui website, ce poate implica inclusiv modificarea, ştergerea sau mutarea conţinutul website-ului fără nicio notificare prealabilă a utilizatorilor.

Conţinutul website-ului reprezintă opiniile celor care postează materiale şi comentarii. Acestea pot fi subiective si nu pot fi utilizate sau citate ca surse de autoritate sau competenţă în vreun anume domeniu, iar aplicarea lor, reprezintă decizia şi responsabilitatea utilizatorilor.

Fundaţia website-ului nu își asumă responsabilitatea pentru:

 • oricare din regulile încălcate de utilizatorii acestui website;
 • daunele, de orice fel ar fi acestea, care pot apărea prin utilizarea website-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau din cauza imposibilităţii utilizarii acestora;
 • întreruperea funcționării website-ului sau a serverelor;
 • riscurile inerente, care ar putea să apară prin utilizarea website-ului și a internetului, precum viruși, diferite elemente sau acțiuni ce pot provoca daune, violarea securității informațiilor etc.;
 • pierderile de informații cauzate de bug-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit website-ul;
 • corectitudinea și actualitatea informațiilor sau conținutul furnizat de terţe persoane, indiferent de caracterul acestuia;
 • nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente de forţa majoră sau activitatea unei terţe persoane.

7. Dispoziții finale
Fundaţia își rezervă dreptul de a revizui și actualiza Termenii și Condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă  a utilizatorilor sau o acceptare prealabilă  din partea acestora.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@valeabistriţei.org.